nadal

La fatiga a la EII

La tesi de la doctora Diana Horta Sangenís va obtindre la màxima qualificació. Dirigida pel Dr. Xavier Calvet, va explorar la prevalença i l’impacte de la fatiga en pacients amb malaltia inflamatòria intestinal (EII), així com possibles tractaments.

La seva investigació, publicada en revistes com Inflammatory Bowel Diseases i Journal of Proteome Research, va revelar que la fatiga és un símptoma comú en pacients amb EII, afectant la seva qualitat de vida. Malgrat la complexitat de la seva fisiopatologia i el diagnòstic subjetiu, els estudis de la Dra. Horta van proporcionar avenços significatius.

Particularment, els resultats dels seus estudis sobre electroacupuntura (EAC) i el perfil lipídic dels pacients van ser prometedors. L’EAC i l’acupuntura sham van demostrar millorar la fatiga, indicant una possible eficàcia de l’acupuntura com a teràpia complementària. A més, l’anàlisi dels lípids va revelar marcadors associats a la fatiga i EII, obrint la porta a futurs biomarcadors i investigacions sobre tractaments més específics.

En resum, la tesi de la Dra. Horta representa un avenç significatiu en la comprensió i el tractament de la fatiga en pacients amb EII, destacant la importància de continuar explorant teràpies alternatives i biomarcadors per millorar la seva qualitat de vida.

Notícies relacionades