Dr. Alfons Vancells Vallhonrat

Dr. Alfons Vancells Vallhonrat

Dr. Alfons Vancells Vallhonrat Cardiologia Currículum Especialitat: Cardiologia Llicenciat en Medicina i cirugia promoció del 1983. Especialista en Cardiologia des del 2002. Metge adjunt de l’Hospital de Terrassa. Especialista en Infart, Angina de pit, Catéter,...