La cirurgia vascular convencional es basa en intervencions directes sobre artèries i venes, mitjançant incisions i tècniques professionals.

read more