L’ansietat i la depressió davant en aquests processos

Els gens BRCA1 i BRCA2 són els encarregats de generar proteïnes supressores de tumors. Quan aquests gens es veuen alterats es genera un increment del risc de desenvolupar càncer de mama i d’ovari – entre d’altres – a les dones. Aquestes alteracions poden ser heretades entre generacions i per això, ha proves genètiques de detecció. En aquests casos, hi ha diverses alternatives per prevenir que el càncer arribi a desenvolupar-se, una d’elles, és la cirurgia profilàctica de reducció de risc, que consisteix en l’extirpació del teixit susceptible a desenvolupar els tumors.

La cirurgia profilàctica de reducció de risc és triada pel 50% de les dones.

Per poder estudiar l’impacte psicològic que tot aquest procés comporta per a les dones que són portadores d’aquesta mutació, s’ha realitzat una revisió sistemàtica de la literatura científica que tracta sobre aquest tema. A través de tres bases de dades, trobant-31 articles (en castellà o en anglès) que avaluen directament l’impacte psicològic de dones amb risc d’ desenvolupar càncer de mama i / o ovari i tenen en compte també la resposta emocional de les dones davant la cirurgia profilàctica.

L’anàlisi de la revisió ens indica que, d’una banda, hi ha treballs que afirmen que sí que es produeix una alteració en els nivells d’ansietat general, ansietat relacionada amb el càncer i depressió en les dones que tenen més risc de desenvolupar càncer de mama i / o d’ovari i també en les dones que se sotmeten a cirurgia profilàctica. Però, per contra, altres defensen que els nivells d’ansietat i depressió no es mostren prou elevats per considerar-problemàtics en algunes dones. A més, alguns articles exposen també que els nivells elevats d’ansietat poden ser els que portin a les dones a la realització de la cirurgia profilàctica i altres, consideren que els factors que porten a prendre la decisió de realitzar la cirurgia són altres, com per exemple, el fet de saber que és portador de la mutació BRCA 1 i / o BRCA 2 o haver tingut algun familiar (mare o germanes) mortes per càncer.

 

L’alteració del benestar emocional

Podem veure que hi ha opinions diverses relacionades amb aquest tema que podrien explicar-se per les diferents formes de mesurar els nivells d’ansietat i depressió en les dones. A tot i això, es considera que és rellevant posar a disposició de les dones que es troben en aquesta situació protocols de seguiment i acompanyament psicològic al llarg de tot el procés. Tant a les dones que presentin nivells d’ansietat o depressió més elevats, com a les que no.

El suport psicològic i l’acompanyament al llarg del procés poden reduir l’impacte psicològic i dotar de recursos a les dones per que aprenguin a gestionar millor les seves emocions i necessitats.

Totes les dones que passen per un procés com aquest es troben en una situació nova d’invulnerabilitat, amb dubtes, preguntes, pors, etc. Per això, la reacció més habitual a la majoria de dones és que es doni una alteració del benestar emocional a causa d’aquesta situació. No cal esperar a desenvolupar un trastorn psicològic per proporcionar suport psicològic, per acompanyar al llarg del procés i proporcionar eines per gestionar el malestar emocional.

Autoría: Alba Vendrell Gil

Notícies relacionades