Les nostres especialitats

Urologia

Patologies que afecten l’aparell urinari

L’andrologia és la part de la urologia encarregada de l’estudi, investigació, i exploració de qualsevol aspecte relacionat amb la funció sexual i reproducció masculina. Els principals problemes dels que s’encarrega l’andrologia són els trastorns d’erecció, altres trastorns sexuals de l’home i la infertilitat masculina. Dels aspectes relacionats amb malalties de l’aparell genitourinari masculí s’encarrega la urologia.

Laparoscòpia urològica o urolaparoscopia és una branca de recent acceptació a la Urologia. Clayman a Amèrica del Nord va realitzar la primera nefrectomia laparoscòpica. A partir d’allí d’ha vingut ampliant el seu ús, al grau que els procediments que es duien a terme amb Cirurgia oberta, ara gairebé en la seva majoria es poden realitzar per Laparoscòpia. El seu progrés ha estat diferent en els diversos països, però a la data es realitza de manera global. Els procediments que amb més freqüència s’efectuen amb aquesta tècnica inclouen: Nefrectomia radical i parcial, Pieloplàstia, Limfadenectomia lumboaórtica, Cistectomia i cistoprostatectomia.

La urologia oncològica, oncologia urològica o uro-oncologia és l’especialitat mèdica que estudia els tumors benignes i malignes, però amb especial atenció als malignes, això és, al càncer, centrada en l’aparell reproductor ambdós sexes.

Són el conjunt de maniobres diagnòstiques o terapèutiques, transuretrals o percutànies, endoscòpiques o imagenológicas, realitzades a la llum de les vies urinàries. Alguns autors la defineixen com cirurgia «mínimament invasiva».

La urologia pediàtrica és aquella subespecialitat mèdica dedicada a estudiar les malalties del genital i urinari dels nens i bebés sent necessari per a això l’haver realitzat almenys 1 a 2 anys més després d’una especialització en Cirurgia Pediatria o en Urologia.

La urologia geriàtrica és aquella subespecialdad mèdica dedicada a estudiar les malalties del sistema reproductor dels ancians.

Els nostres metges

Demana una cita prèvia