Les nostres especialitats

Revisions mèdiques esportives

Controls per a l’activitat esportiva

Procés d’indagació dels antecedents personals, familiars, fisiològics o patològics d’una persona atesa necessaris per a fer una valoració i un diagnòstic acurats.

Tècnica de reconeixement aplicada per personal sanitari que consisteix en la inspecció i la palpació sistemàtiques per a detectar-hi alteracions.

Traçat obtingut amb l’enregistrament gràfic dels corrents d’acció del cor.

Un certificat de l’estat de salut és un acte mèdic expedit pel metge en un imprès oficial que dóna fe de l’estat de salut d’una persona en un moment determinat, actual i contemporani a la data de la sol·licitud i expedició del certificat. El podeu demanar sempre que el necessiteu, seguint el procediment establert.

Els nostres metges

Demana una cita prèvia