Les nostres especialitats

Pediatria

Cura infantil

La pediatria és l’especialitat mèdica que estudia al nen i les seves malalties. El terme procedeix del grec paidos (nen) i iatrea (curació), però el seu contingut és molt més gran que la curació de les malalties dels nens, ja que la pediatria estudia tant al nen sa com al malalt.

Cronològicament, la pediatria abasta des del naixement fins a l’adolescència. Dins d’ella es distingeixen diversos períodes: nounat (0-6 dies), nounat (7-29 dies), lactant (lactant menor; 1-12 mesos de vida, lactant major; 1-2 anys), preescolar (2- 5 anys), escolar (6-12 anys), preadolescent (10-12 anys) i adolescent (12-18 anys).

La puericultura és una de les especialitats de la medicina. L’odontopediatria és la branca de l’odontologia que estudia les afeccions de la dentició, i també de la boca assimilant a la estomatologia, en els nens. La tendència actual és fondre totes aquestes accepcions en un únic terme, pediatria.

Els nostres metges

Demana una cita prèvia