Les nostres especialitats

Medicina general

El metge de família.

Disciplina mèdica que s’encarrega de mantenir la salut en tots els aspectes, analitzant i estudiant el cos humà en forma global (teoria holística de la pràctica mèdica). El metge de família realitza un tipus d’exercici professional de la medicina amb un cos doctrinal clar, i delimitat per un conjunt de coneixements, habilitats i actituds. Si bé els metges de família per la seva formació poden exercir el seu treball en diversos camps laborals (serveis d’urgències i emergències, unitats tècniques, etcètera) el seu àmbit natural d’actuació és l’atenció primaria.
Es diu malaltia aguda a aquella que té un inici i una fi clarament definits i és de curta durada. Generalment, es considera que la seva durada és menor de tres mesos. És el terme contrari a malaltia crònica. El terme agut no diu res sobre la gravetat de la malaltia ja que hi ha malalties agudes banals (per exemple: refredat comú, grip, cefalea) i altres que poden ser molt greus (per exemple: porpra fulminant, infart agut de miocardi). És un terme que defineix “temps d’evolució” i no “gravetat”.
Les afeccions de llarga durada i en general, de progressió lenta. No hi ha un consens sobre el termini a partir del qual una malaltia passa a considerar-se crònica; però de mitjana, tota malaltia que tingui una durada major a sis mesos pot considerar-se com crònica. Les malalties cròniques no es distribueixen a l’atzar sinó que es veuen més freqüentment en determinades persones, famílies i comunitats, com a conseqüència de diversos factors ambientals que interactuen amb un perfil genètic vulnerable. Determinants claus són la manca d’educació formal, la pèrdua de expectatives socials i personals, i els hàbits de vida perjudicials per a la salud.
L’especialitat mèdica que dóna lloc a activitats i polítiques de promoció i protecció de la salut; a més de la vigilància de la salut de la població, de la identificació de les seves necessitats sanitàries i de la planificació, gestió i avaluació dels serveis sanitaris. El seu objectiu és reduir la probabilitat de l’aparició de la malaltia, o impedir o controlar la seva progressió. Està constituïda per cinc àrees professionals específiques: l’epidemiologia, l’administració sanitària, la medicina preventiva, la salut ambiental i laboral, i la promoció de la salud.

Contacta’ns

Truca'ns

Correu electronic

La nostra direcció

Plaça del Progrés, 24 08224 Terrassa – (Barcelona)

Posa’t en contacte amb nosaltres

Ús de Condicions