Les nostres especialitats

Anàlisis clíniques

Estudis clínics, anatomia patològica

Una anàlisi clínic o prova de laboratori és un tipus d’exploració complementària, la demana un metge al laboratori clínic per confirmar o descartar un diagnòstic. Forma part del procés d’atenció al pacient. Es recolza en l’estudi de diferents mostres biològiques mitjançant la seva anàlisi en laboratori i brinda un resultat objectiu, que pot ser quantitatiu (un nombre, com en el cas de la xifra de glucosa) o qualitatiu (positiu o negatiu).

Un examen desangrentado és una anàlisi de laboratori realitzat en una mostra que pot ser de sang completa, plasma o sèrum. Els exàmens de sang són usats per determinar estats fisiològics i bioquímics com ara una malaltia, contingut mineral, eficàcia de drogues, i funció dels òrgans.

Un examen general d’orina, també anomenat anàlisi d’orina o uroanálisis, consisteix en una sèrie d’exàmens efectuats sobre l’orina, constituint un dels mètodes més comuns de diagnòstic mèdic. Un examen complet consta de diverses determinacions: un examen macroscòpic, 1 examen físic-químic, un examen microscòpic i, si fos necessari, un urocultiu. L’anàlisi fisicoquímica es pot efectuar mitjançant tires reactives els resultats es llegeixen d’acord als canvis de color. l’aparell reproductor ambdós sexes.

Els nostres metges

No se encontraron resultados

La página solicitada no pudo encontrarse. Trate de perfeccionar su búsqueda o utilice la navegación para localizar la entrada.

Demana una cita prèvia