Patologies estacionals

Associades a la primavera.

És l’estudi del sistema inmunitari que serveix per defensar l’organisme d’agressors externs, sobretot bactèries, virus i paràsits. L’al·lèrgia és una resposta anòmala del sistema inmunitari, el qual percep com a perilloses per a l’organisme substàncies innòcues, com ara el pol3len o la pols, i les ataca.
Actuació global al pacient al·lèrgic que abasti des de l’assesorament als pacients i als seus familiars fins a una feina de prevenció i unes actuacions diagnòstiques i terapèutiques que estableixin:

  • Una detecció precoç de la malaltia.
  • Un tractament adequat per l’al·lergòleg.
  • Una planificació del seguiment i control pel seu pediatre o metge de familia.

Per això posem tot el nostre esfoç i ens recolzem en els darrers avenços cientifics en el camp de l’al·lergologia.

AsmaExercici corticorresistent laboral extrínsec i intrínsec.
Rinitis i conjuntivitis: Extrínsec intrínsec dels vasomotors.
Urticaris angiodema dermatitis de verí d’himenòpters.
Esofagitis, gastritis, entreritis.
Al·lèrgens ambientals, al·lèrgia l’atex o anisaki als pol·lens, àcars, fongs, animals, industrials o laborals.

Contacta’ns

Truca'ns

Correu electronic

La nostra direcció

Plaça del Progrés, 24 08224 Terrassa – (Barcelona)

Posa’t en contacte amb nosaltres

Ús de Condicions