Volem explicar-te en què consisteixen les bronquièctasies i quin paper desenvolupa en la salut del pacient.

read more